Fokkerij

De dieren hebben gemiddeld een zeer goed exterieur. Er wordt gelet op bespiering, lengte en hoogtemaat. De Swifter ooi met een goede inhoud kan meestal ook veel lammeren dragen en grootbrengen.8509-74536Ook uiervorm en melkproductie worden belangrijk geacht. Verder wordt er ook sterk gelet op vruchtbaarheid. 
Er wordt geselecteerd via de vruchtbaarheids- en vleesindex berekend volgens het diermodel. 

 

8509-74536-l


De Swifter is normaal een goed hanteerbaar schaap. Bij de selectie wordt rekening gehouden met het karakter van de dieren. Karakter is immers wel degelijk erfelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om zoveel mogelijk compensatie paring bij de ooien toe te kunnen passen worden er relatief veel rammen ingezet.

Er is veel geselecteerd op op belangrijke genetische kenmerken. Het resultaat is dat alle ooien en rammen nu het genotype ARR/ARR hebben en dus ongevoelig zijn voor scrapie en BSE.
8509 0186 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn alle schapen blindfactorvrij en dragen het gen voor extra bespiering dubbel(MymaxGold).

 

Copyright © 2005 - 2018.