Masseuskamp

Gezondheid

De gezondheidsstatussen voldoen aan het hoogst haalbare. 

  De dieren zijn daardoor ook exportwaardig.
  • Zwoegervrij sinds 1982
  • Scrapie-onverdacht sinds 1995
  • In 1995 controle op CL --> negatief
  • Vrij van het VRQ-gen in 1998 
  • Alle schapen hebben genotype ARR/ARR en zijn dus ongevoelig voor scrapie en BSE
  • Vrij van rotkreupel 
  • Vrij van wolschurftmijt (Psoroptes ovis)
  • Vrij van de blindfactor
DWB1 29172